Arbeidsongeschikt door letselschade

Arbeidsongeschikt door letselschade – Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid vanwege letselschade door een verkeersongeluk of arbeidsongeval.

Als u een ongeluk heeft gehad in het verkeer of op het werk, kan het zijn dat u door de verwondingen arbeidsongeschikt bent geworden. Die arbeidsongeschiktheid kan tijdelijk zijn maar is soms ook blijvend. Als de arbeidsongeschiktheid wat langer dan enkele weken duurt, ontstaat er een wettelijke verplichting voor werknemer en werkgever om te re-integreren. 

Arbeidsongeschikt door letselschade

In de video worden de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en re-integratie uitgelegd.

De re-integratie richt zich in eerste instantie op het ‘eigen werk’. Gepoogd moeten worden de werkzaamheden weer op te pakken. Lukt dat niet vanwege de verwondingen of letselschade, dan kan worden gedacht aan aanpassingen op de werkvloer of aanpassingen van de werkzaamheden. Ook kan dat betekenen dat u minder uren werkzaam bent.

Het goed verlopen van re-integratieproces na een verkeersongeluk of bedrijfsongeval is essentieel. In de letselschaderegeling zijn er verschillende interventies denkbaar. Vaak wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld om te overleggen met de werkgever en de werknemer met verwondingen.

Bent u als zelfstandig ondernemer of ZZP-er uitgevallen voor uw werk, dan komt vaak de omzet stil te liggen. In dat geval is het belangrijk na te denken over de continuiteit van de onderneming en eventuele tijdelijk vervanging.

Omscholing en bijscholing bij arbeidsongeschiktheid

Lukt werken geheel niet meer in uw eigen werk door de letselschade, dan kan in het uiterste geval omscholing of bijscholing er toe leiden dat u weer aan het werk komt met de ongevalsbeperkingen. In de letselschaderegeling kan van u worden verwacht als letselslachtoffer om mee te werken aan herstel en het zoeken naar een geschikte dienstbetrekking. In zekere zin kan de aansprakelijke partij van u verwachten dat u aan schadebeperking doet.

Meer weten over re-integratie bij letselschade?

Wilt u contact met onze letselschadespecialist en arbeidsdeskundige, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of bel 0800 44 55 000.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief