Letselschade of gezondheidsschade door chemische of giftige stoffen

Tijdens het werk komen verschillende beroepsgroepen structureel in aanraking met gevaarlijke stoffen. Na jaren met deze stoffen gewerkt te hebben lopen werknemers het risico om een beroepsgerelateerde ziekte met ernstige gezondheidsklachten te ontwikkelen.

De werkgever is aansprakelijk voor gezondheidsschade door het werken met chemische of giftige stoffen. De werknemer kan de werknemer aansprakleijk stellen voor de letselschade die ontstaat door de blootstelling aan cgiftige stoffen.

Letselschade door werken met giftige stoffen

Door het, langdurig, inademen van gevaarlijke stoffen kan gezondheidsschade aan de longen ontstaan. Zoals asbestkanker of asbestose als gevolg van asbest, OPS als gevolg van oplosmiddelen of COPD door vervuilde lucht. Bekende voorbeelden zijn de gezondheidsklachten van schilders, tapijtleggers en autospuiters, omdat ze jarenlang met verf, lijm en/of verdunningsmiddelen (die oplosmiddelen bevatten) werkten.

Gezondheidsschade of letselschade door chemische of giftige stoffen
Gezondheidsschade of letselschade door chemische of giftige stoffen

Gezondheidsschade door blootstelling gevaarlijke stoffen

Door de gezondheidsrisico’s is het werken met deze stoffen volgens de Arbo-regelgeving streng gereguleerd. Werkgevers dienen het blootstellingsniveau te toetsen aan de toelaatbare MAC-waarde (maximaal aanvaardbare concentratie). De werkgever moet de blootstelling beperken of voorkomen door ventilatie- en/of afzuigsystemen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De werkgever dient tevens de werknemers goed te informeren over de risico’s van bepaalde gevaarlijke stoffen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zijn er nog steeds werknemers die een beroepsziekte oplopen.

Letselschadeclaim door beroepsgerelateerde ziekte en gezondheidsschade

De werknemer met een beroepsgerelateerde ziekte kan de werkgever aansprakelijk stellen voor de gezondheidsschade of letselschade die is opgelopen. Hierbij moet de werknemer aantonen dat de opgelopen problematiek is ontstaan door blootstelling aan de gevaarlijke stoffen tijdens het werk. De werkgever is op grond van artikel 7:658 BW verplicht om een veilige en gezonde werkplek en arbeidssituatie voor de werknemer te creëren. Tevens moet de werkgever zorgen dat de werknemer de veiligheidsvoorschriften ook opvolgt. De werkgever moet dus aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan door alle maatregelen die hij heeft genomen.

Heeft u gewerkt met gevaarlijke stoffen en letselschade?

Als u letselschade of gezondheidsschade heeft opgelopen omdat u werkte met gevaarlijke stoffen of daaraan bent blootgesteld. Neem dan vrijblijvend contact op met onze letselschade advocaten. Bel 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor juridische bijstand.

Door: mr. M.A. (Mark) Visser, letselschade advocaat Arnhem

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief