Koerier met letselschade door mishandeling. Is de werkgever aansprakelijk?

Koerier met letselschade door mishandeling. Is de werkgever aansprakelijk?

Met enige regelmaat worden de grenzen van aansprakelijkheid van de werkgever opgezocht. In dit geval gaat het om een koerier met letselschade opgelopen tijdens het bezorgen. De belangrijkste vraag die opspeelt is die van de zorgplicht van de werkgever. Hoe ver reikt deze en hoe zit het met medewerkers op de weg, zoals een bezorger.

Koerier met letselschade door mishandeling

Bij de rechtbank Rotterdam kwam de rechter tot het oordeel dat de werkgever van een koerier aansprakelijk is als werkgever, voor de letselschade ontstaan door een mishandeling. De mishandeling vond plaats onder werktijd en tijdens het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden. De opgedragen werkzaamheden betroffen het ophalen en afleveren van pakketjes bij particulieren thuis.

Op de dag van het voorval moest de koerier een pakketje afleveren in Rotterdam bij een klant van DHL, de werkgever. De koerier had aangebeld bij de klant, die niet open deed. Hierop is de koerier weggelopen en kwam de klant haar achterna. De klant trok het pakketje uit de handen van de koerier, heeft haar aan de haren getrokken, gestompt en een knietje gegeven. Het voorval wordt bevestigd door een getuige. Vanwege de verwondingen is de koerier direct naar de Spoedeisende Hulp gegaan. Bij de koerier is door de mishandeling letselschade ontstaan.

Daarop deed de koerier met letselschade aangifte van mishandeling. Het kwam tot een strafzaak waarbij echter de zaak voorwaardelijk werd geseponeerd als de klant een schadevergoeding van circa € 1000 aan de koerier zou betalen. Dit heeft de klant gedaan.

Aansprakelijkheid werkgever letsel bezorger

Daarop heeft de koerier de werkgever en de klant civiel rechtelijk aansprakelijk gesteld. Zij vordert een letselschadevergoeding. Beoordeeld moet worden of de werkgever aan haar zorgplicht heeft voldaan jegens de koerier. De zorgplicht van de werkgever -om ongevallen te voorkomen- is vastgelegd in artikel 7:658 BW. De zorgplicht van de werkgever houdt in dat hij alle maatregelen neemt die redelijkerwijs van hem verwacht kunnen worden om arbeidsongevallen met letselschade te voorkomen en waarbij de werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Het betreft geen absolute waarborg voor veiligheid.

Zorgplicht werkgever en letselschade

De koerier stelde dat zij letselschade heeft geleden in de uitoefening van haar functie en DHL de zorgplicht jegens haar heeft geschonden. DHL moet aantonen dat zij heeft voldaan aan de zorgplicht. Door DHL zijn er verschillende instructies gegeven. Geen werkinstructies is gericht op het omgaan van agressie of ontevreden klanten. In de ogen van de rechtbank Rotterdam had dat wel gemoeten. Dit zeker als er sprake is van een risico-adres.

De advocaat van DHL betoogt dat de mishandeling niet plaats vond in de uitvoering van het werk van de koerier. Volgens de rechtbank Rotterdam kan dit verweer niet slagen. Een koerier is veel onderweg en komt op verschillende locaties. Door deze functie kan niet worden gesproken van één werklocatie. De rechtbank Rotterdam vindt dat de koerier voldoende heeft gesteld dat zij letselschade opliep in de uitoefening van haar werkzaamheden. En dat het incident waarbij zij verwondingen opliep plaatsvond op de werkplek. De exacte toedracht van het voorval hoeft de werknemer daarbij niet te stellen.

Daarna moet worden beoordeeld of de werkgever heeft voldaan aan de zorgplicht. De rechter geeft aan daarvoor nog aanvullende stukken te willen ontvangen van de werkgever. De werkgever wordt gevraagd de volgende stukken in het geding te brengen:

 1. de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
 2. de stukken die betrekking hebben op het verstrekken van instructies omtrent klantvriendelijkheid aan haar werknemers;
 3. alle andere relevante stukken die betrekking hebben op het creëren van een veilige werkomgeving voor haar werknemers.

De werkgever zal in deze rechtszaak moeten aantonen dat zij heeft voldaan aan haar zorgverplichtingen. Als dat niet lukt zal de rechter Rotterdam de werkgever vermoedelijk veroordelen in het betalen van een letselschadevergoeding.

Advies

Wordt u als werkgever aangesproken voor letselschade ontstaan door een ongeval op de werkvloer? Heeft u zelf een ongeluk gehad onder werktijd en verwondingen opgelopen? Win juridisch advies in van een letselschade advocaat.

Wij zijn lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten en het Register Letselschade. Wij werken landelijk, bel vrijblijvend en gratis 0800-44 55 000.​

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief