Raakvlak letselschade arbeidsrecht en re-integratie

Raakvlak letselschade arbeidsrecht en re-integratie: Vandaag gaf ons kantoor een lezing bij het UWV Werkbedrijf in Nijmegen over de raakvlakken tussen letselschade, arbeidsrecht en re-integratie. Gebleken is maar weer dat het belangrijk is dat de werknemer met letselschade, werkgever, verzekeraar, letselschadespecialist en het UWV samenwerken en met elkaar overleggen.

Alle partijen hebben belang bij een goede genezing van de verwondingen en terugkeer van de werknemer met letselschade naar een gezonde situatie.

Werknemer die arbeidsongeschikt is en letselschade oploopt door een verkeersongeluk

Een werknemer die is uitgevallen voor haar functie heeft lichamelijke klachten en psychische klachten. Zij is geopereerd, waarna de klachten zodanig afnamen dat de bedrijfsarts verwachtte dat de werknemer binnen enkele maanden weer volledig arbeidsgeschikt zou zijn. Op dat moment was de werknemer om en nabij een jaar arbeidsongeschikt. Kort daarna krijgt de werknemer een auto-ongeluk en ontwikkeld nekklachten, rugklachten en whiplash-achtige klachten. De werknemer valt door de letselschade weer volledig uit voor haar werk. Op arbeidsdeskundige gronden wordt de werknemer met letselschade 100% arbeidsongeschikt verklaard. Terugkeer in de eigen functie is niet te verwachten maar wordt op termijn niet uitgesloten. Inmiddels is de werknemer weer bezig met re-integreren en werkt op arbeidstherapeutische basis bij haar eigen werkgever in een andere/aangepaste functie. De loondoorbetaling is gestopt, maar de arbeidsovereenkomst is niet beëindigd.

De werknemer wordt binnen het UWV overgedragen door Sociaal Medische  Zaken aan UWV Werkbedrijf voor re-integratie.

De letselschaderegeling komt in deze casus samen met de re-integratie verplichtingen van UWV Werkbedrijf gezien de LGU-WIA uitkering. Ondanks dat de werknemer na RIV toetsing niet te re-integreren lijkt bij de eigen werkgever, wordt ze in een andere functie geplaatst op arbeidstherapeutische basis. Er is geen sprake van enige loonwaarde, ook betreft het een functie die wordt bekleed door vrijwilligers. De werkgever beëindigt niet de arbeidsovereenkomst omdat deze van mening is dat terugkeer van de werknemer naar de eigen functie tot de mogelijkheden behoort.

Is dit goed bedoeld of omzeiling van de transitievergoeding? Kan de werknemer loon vorderen voor de uren van haar arbeidsovereenkomst?  Kan het UWV Werkbedrijf inzetten op bemiddeling naar ander
werk bij een andere werkgever? Wat zijn dan de gevolgen voor werknemer met letselschade? Welke belangen spelen er tussen werknemer, werkgever, letselschade-claim, aansprakelijke verzekeraar en het UWV.

Een ingewikkelde situatie, die maar al te duidelijk maakt dat de raakvlakken tussen letselschade arbeidsrecht en re-integratie divers zijn. De belangen van partijen -hoe goed bedoeld ook- zijn niet altijd duidelijk. Maar ook blijkt het belang van juiste beslissingen en het inschakelen van deskundige partijen die samenwerken op de drie deelgebieden: letselschade arbeidsrecht en re-integratie.

Meer weten over letselschade arbeidsrecht en re-integratie?

Bel met ons kantoor in Nijmegen (024-388 6680) of Arnhem (026-442 3913) voor meer informatie. Wilt u door ons kantoor worden voorgelicht of een bijeenkomst willen organiseren met onze specialisten op deze vakgebieden, bel dan met Oscar Hijink op een van de bovenstaande nummers of laat een bericht achter.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting
  Samenwerking met UWV Werkbedrijf

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief