Hippisch recht

Hippisch recht is een verzamelterm die wordt gebruikt voor juridische zaken waarbij een paard of paarden betrokken zijn. In feite bestaat het hippisch recht dus uit een zeer groot aantal rechtsgebieden.

U kunt onder andere denken aan koop/verkoop of huur/verhuur van paarden. Maar ook aan publiekrechtelijke aspecten zoals de aanvraag van vergunningen voor de bouw van een paardenstal en de bestemming van grond. Daarnaast is er onder andere het hippisch tuchtrecht, overeenkomsten tussen bijvoorbeeld ruiter, eigenaar, paardensportbedrijf en of een sponsor.

Het specialisme hippisch recht houdt in dat de advocaat of jurist kennis heeft van zaken in de ruitersport. Binnen ons advocatenkantoor is deze kennis en ervaring van het hippisch recht aanwezig.

info@hijink.com0800 44 55 000

Veel juridische kwesties over hippisch recht binnen ons kantoor gaan over aansprakelijkheid, huur of verhuur, non-conformiteit bij aankoop van een paard.

Huur en verhuur van paarden

Zowel huur als verhuur constructies komen veel voor in de paardenwereld. Bij langere huurconstructies wordt ook wel gesproken van lease. Het kan verstandig zijn dergelijke overeenkomsten na te laten kijken of door een expert te laten opstellen. In de overeenkomst kunnen tevens afspraken over het hoefbeslag, de verzorging en de aansprakelijkheid worden vastgelegd. Het is belangrijk deze afspraken goed vooraf vast te leggen. Huurder en verhuurder voorkomen hiermee dat onduidelijkheden en geschillen ontstaan.

Koop en verkoop van paarden

In het geval een paard wordt gekocht of verkocht, moeten koper en verkoper het eens zijn over het onderwerp van de koopovereenkomst: het paard of de pony. Het paard of de pony moet overeenkomstig de koopvoorwaarden zijn. Het paspoort moet overeenstemmen, de gezondheid en het afgesproken gebruik van het dier moet kloppen. Als de koper van een paard of pony, met een verkeerde voorstelling van zaken overgaat tot de aankoop, kan dat leiden tot een claim uit non-conformiteit. De koper zal dan de verkoper aanspreken voor het ongedaan maken van de koopovereenkomst en misschien een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid voor paarden

De hippisch recht gaat ook over aansprakelijkheid voor ongevallen en schadevergoeding. Bezitters en/of eigenaren van paarden zijn op grond van die hoedanigheid risico-aansprakelijk voor de zelfstandige gedragingen van paarden.
Ook het paard of de pony zelf kan letsel oplopen. Soms is een ander daarvoor aansprakelijk.

Advocaat hippisch recht

HIJINK Advocaten heeft de juridische kennis om u bij te staan bij juridische vraagstukken rondom het hippisch recht. Belt u gerust voor een vrijblijvend advies 0800-4455000.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres
   

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief