Ondernemingsrecht

Bestuursrecht

Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA

Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA – De WIA bevat een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) en een uitkering voor volledige arbeidsongeschikten (IVA).

De aanspraken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering die de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA biedt zien op een periode aansluitend aan een ziekte van twee jaar. Gedurende de eerste twee jaar van een ziekte moet de werkgever het loon van de werknemer door te betalen dan wel bestaat aanspraak op de Ziektewet. De WIA ziet dus op langdurige arbeidsongeschiktheid althans langdurig ziekteverzuim.

Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Arnhem

Nederland is een land waarin veel voorzieningen, verzekeringen en andere regelingen burgers aanspraak geven op ondersteuning. In de praktijk zal het krijgen van een uitkering vaak lastiger blijken. Het UWV en haar werknemers worden mede afgerekend op toegekende vergoedingen en uitkeringen. Veel personen die met het UWV in aanraking komen hebben het gevoel tegen een muur aan te lopen. Het recht op een uitkering moet vaker dan wenselijk worden afgedwongen. Het inschakelen van een WIA advocaat is gezien de aard en materie verstandig.

WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk een WGA-uitkering als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.

IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk een IVA-uitkering als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

WIA en inkomen voor ziekte

Aangezien de berekening van uw arbeidsongeschiktheid wordt verricht op grond van resterend verdienvermogen komen werknemers met een hoog inkomen bij arbeidsongeschiktheid eerder in aanmerking voor de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA-uitkering. Het resterende verdienvermogen is immers het eerder ontvangen loon afgezet tegen het loon dat u kunt verdienen met de door de arbeidsdeskundige geduide functies.

Bezwaar WIA en beroep WIA

In de bezwaarprocedure zal een hoorzitting plaatsvinden bij het UWV. In een gesprek met de medewerker bezwaar en beroep of een verzekeringsarts kan het bezwaar worden toegelicht. Ook tijdens de hoorzitting kunt u een gemachtigde of advocaat meenemen. Vaak is de aanwezigheid van een advocaat gemachtigde wenselijk. U weet in dat geval voorafgaand aan de hoorzitting wat u kunt verwachten en tijdens de hoorzitting kan de advocaat namens u het woord voeren.

UWV Advocaat bij Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen WIA

In de praktijk zien wij de omgang met het UWV als stressvol wordt ervaren. Het UWV is een juridische organisatie. Zelf bezwaar maken tegen een besluit van het UWV is mogelijk. Er geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging in het bestuursrecht. Als een WIA uitkering wordt afgewezen of een toegekende uitkering wordt teruggevorderd is het inschakelen van een advocaat verstandig. De besluiten van het UWV zijn gebaseerd op de wet. Ook de beoordeling in bezwaar is een juridische. Door een advocaat bezwaar te laten maken, heeft u een grotere kans de uitkering te krijgen waar u recht op heeft.

Een bezwaarzitting kan als zeer onprettig worden ervaren. U moet er echter ook rekening mee houden dat de werkzaamheden van het UWV soms ten grondslag liggen aan de gang van zaken. Als u arbeidsongeschikt bent vanwege PTSS zal bijvoorbeeld uw prikkelgevoeligheid worden beoordeeld. De aanwezigheid van een advocaat gemachtigde zorgt dat het gesprek in goede banen wordt geleid en dat uw belangen en standpunten juist en volledig in de procedure aan de orde komen.

Procederen tegen het UWV

De keuring van de verzekeringsarts, claimbehandelaar of arbeidsdeskundige van het UWV moeten worden gedaan binnen geschetste kaders. Het is belangrijk dat u kunt steunen op goede rechtsbijstand van een advocaat om uw belangen veilig te stellen. Belt u gerust met een advocaat of jurist van HIJINK Advocaten om de mogelijkheden te bespreken.

Vragen over Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen WIA

Vaak is het inschakelen van een advocaat gemachtigde verstandig. Het berekenen van resterende verdienvermogen, het aanvechten van de beslissing van het UWV, het verkrijgen van de juiste medische verklaringen is lastig.

Onze advocaten en juristen hebben ruime ervaring met arbeidsongeschiktheid, ziekte bezwaar en beroepsprocedures.

Als u vragen heeft kunt u gratis bellen met 0800-44 55 000. Wij staan u graag te woord.

Onze specialisten

mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.P.H. van Maanen Winters
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief