Arbeidsrecht en ontslag

Arbeidsrecht en ambtenaren

Het arbeidsrecht ambtenaren betreft de regels die van toepassing zijn op de tussen een werkgever en een werknemer gesloten arbeidsovereenkomst. Zo hebben werknemer en werkgever rechten én plichten?

Werkgever – Werknemer

De verhouding tussen een werkgever en een werknemer is per definitie niet gelijkwaardig, zodat het arbeidsrecht die ongelijkheid tracht te compenseren. Zo beperkt het arbeidsrecht in zekere mate de contractvrijheid van partijen.

arbeidsrecht ambtenaren

Geschillen arbeidsrecht ambtenaren

Enkele voorbeelden van geschillen op arbeidsrechtelijk vlak staan onder vermeld.

arbeidsovereenkomsten;
– ziekte, arbeidsongeschiktheid en zwangerschap;
– salaris- en onkostenvergoeding;
– overwerk;
vakantie en verlof;
ontslag, schade en/of doorbetaling loon;
concurrentiebeding en matiging van het beding en de boete;
– aansprakelijkheid en schadevergoeding;

Tijdig juridisch advies inwinnen is verstandig!

Hoewel veel wettelijk is geregeld blijkt het maken van heldere afspraken een belangrijke factor in het voorkomen van conflicten.

Onze advocaten en juristen leggen u duidelijk de mogelijkheden uit. Onze mediator kan u helpen in gesprek te blijven.  Heeft u juridisch advies nodig bij arbeidsrecht, ontslag, conflictbemiddeling? Stel uw vraag vrijblijvend 0800 44 55 000

Mr. M. van Dooren
Arnhem: (026) 442 39 13
Nijmegen: (024) 388 66 80

Bekijk ook eens:

  1. Loonregres
  2. Ondernemingsrecht
  3. Verzekeringsrecht

Onze specialisten

mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.P.H. van Maanen Winters
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief