Letselschade

Gebitsletsel en tandletsel

Gebitsletsel en tandletsel : bij veel ongevallen ontstaat schade aan tanden en gebit. Gebitsletsel kan leiden tot een belemmerd spraakvermogen. Letselschade aan tanden en gebit heeft bovendien een cosmetisch effect.

Een beschadigd gebit kan leiden tot schaamte en onzekerheid. Psychische schade door gebit- of tandletsel komt dan ook voor naast de fysieke schade die door tand- en gebitsletsel ontstaat.

Gebitsletsel en tandletsel

Letsel aan tanden is, zeker bij volwassenen, permanent. Bij het vaststellen van de schade en het claimen van een schadevergoeding houden wij rekening met de toekomst. Kronen moeten vervangen worden, een prothese gaat niet eeuwig mee. Door met een letselschade specialist uw schade te bespreken weet u dat uw letselschadevergoeding alle huidige en toekomstige schade vergoedt.

Tandartskosten na ongeval

Een tandartsverzekering dekt niet altijd alle kosten na een ongeval. Indien er een aansprakelijke partij is, kan de schade van een ongeval, waaronder de tandartskosten vallen, verhaald worden. Om inzicht te krijgen in de aansprakelijkheid en het recht op een schadevergoeding bij een ongeval neemt u contact op om uw zaak te bespreken met een specialist.

gebitsletsel en tandletsel, medische fout tandarts, schadevergoeding tand, schadevergoeding gebit, tandschade, gebroken kaak, tanden uit mond, afgebroken tand, gebitsschade, tandartsfout

Gebitsletsel en tandletsel bij sport en spel situaties

Tandletsel kan ook ontstaan door sport en spelsituaties. Door gebitsbescherming te gebruiken, zoals verplicht is bij onder andere hockey en boksen, wordt de kans op tandletsel verkleind. Desondanks komt letsel tijdens sport en spelsituaties regelmatig voor. Bij deelname aan een sport of spel accepteren we een zeker risico. Bij roekeloos, onsportief of buitensporig gedrag kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad. In dat geval moet de veroorzaker de gebitsschade te vergoeden.

Medische fout tandarts of tandheelkundige

Voor tandheelkundigen zoals tandarts, mondhygiënist, orthodontist en tandprotheticus geldt een zorgplicht. Een tandheelkundige is aansprakelijk voor schade door een medische fout. Schade aan een gebit door nalatigheid, onzorgvuldigheid of tekortschieten van een tandarts of andere tandheelkundige moet vergoed worden.

Bij het plaatsen van een kroon, aanmeten en op maat maken van een gebitsprothese of het toekennen van een verdoving kan een fout worden gemaakt. Ook een kaakfractuur na het trekken van een verstandskies is mogelijk. Een tandheelkundige moet handelen zoals dat van een redelijk bekwaam vakgenoot mag worden verwacht, indien er gebitsletsel of tandletsel ontstaat, komt deze mogelijk voor vergoeding in aanmerking. Als u het slachtoffer bent van een medische fout van een tandarts neem dan contact op om uw schade te bespreken met een letselschadespecialist.

Voorbeeld smartengeld bij gebitsletsel en tandletsel

De schadevergoeding bij gebitsletsel bestaat uit materiële schade, zoals de kosten van medische behandeling, en immateriële schade. De vergoeding van immateriële schade bestaat uit smartengeld. Enkele voorbeelden van smartengeld toekenning bij tandletsel zijn hieronder opgenomen.

Smartengeld is hoogst persoonlijk. Om een indicatie te krijgen van uw aanspraak op smartengeld neemt u contact op met onze specialisten om direct inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Smartengeld gebroken tanden

Op een voetpad ligt een stapel stenen. Het ijzerdraad dat de stenen bij elkaar houdt is losgeraakt en steekt op 10 cm hoogte uit over het voetpad. Een passerende vrouw struikelt over het ijzerdraad en breekt meerder voortanden. Voor het ondervonden ongemak en de geleden pijn kent de rechter een bedrag van € 745,– aan smartengeld toe voor het tandletsel.

Smartengeld gebroken kaak

Een vrouw voert een paard mee aan de hand. Het paard maakt een plotselinge beweging. De vrouw komt ten val. Zij breekt haar kaak en enkele kiezen breken af. Bij een operatie wordt haar gebroken kaak voor 6 weken vastgezet. Zij ondergaat meerdere behandelingen bij de tandarts en kaakchirurg. Ook in de toekomst zullen er nog meerdere tandartsbehandelingen volgen. De aangebrachte kronen moeten waarschijnlijk nog minstens 3 keer vervangen worden. De vrouw krijgt € 2.073,– aan smartengeld toegekend voor haar mond- en tandletsel.

Smartengeld medische fout tandarts

Door onbekwaam en onbevoegd optreden van een tandarts heeft een vrouw jarenlang last van heftige pijnen, problemen met kauwen, oververmoeidheid en ander ongemak. Door de medische fout van de tandarts is haar welzijn een aantal jaren bijna volledig vergald. De rechtbank kent € 5.878,– aan smartengeld toe.

Relevante informatie

Letselschade door een verkeersongeval|Letselschade door een kop-staartbortsing

HIJINK Advocaten is opgericht in 1995. Gestart als eenmanszaak en in de loop der jaren uitgegroeid tot een middelgroot advocatenkantoor met circa 20 medewerkers in Nijmegen en Arnhem.

De advocaten en juristen hebben zich in hoge mate gespecialiseerd, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn lid van de branche en beroepsverenigingen. Bent u op zoek naar pur sang deskundigen op het vlak van letselschade, aansprakelijkheid, arbeidsrecht of ondernemingsrecht, neem dan contact met ons op.

Nijmegen, Kerkenbos 1021 (024) 3886680

Arnhem, Onderlangs 1 (026) 442 39 13

Onze specialisten

mr. drs. E.S.M. Timmermans
mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen
mr. M.K. Herngreen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief