Smartengeld is een vergoeding voor verdriet, pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. 

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor verdriet, pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Smartengeld is een vergoeding van immateriële schade. Materiële schade ofwel vermogensschade is direct in geld uit te drukken. Immateriële schade, zoals smartengeld, is niet objectief vast te stellen en valt niet direct in geld uit te drukken. In de letselschade praktijk maakt smartengeld slechts een klein deel uit van de totale letselschade vergoeding. De letselschade bestaat naast de vergoeding van immateriële schade, uit een vergoeding van materiele schade, ofwel vermogensschade. Bij vermogensschade moet u denken aan de medische kosten, inkomensverlies, woon- of werkplek aanpassingen etc. Smartengeld wordt betaald naast de vergoeding van de vermogensschade. Het grootste deel van de letselschade (vergoeding) bestaat in Nederland normaal gesproken uit vergoeding van materiele ofwel vermogens schade. Naast de vergoeding van vermogensschade wordt het smartengeld uitgekeerd voor schade die niet in geld is uit te drukken.

Smartengeld letselschade
Smartengeld bij pijn, leed of gederfde levensvreugde

Smartengeld ziet op lichamelijk letsel en geestelijk of psychisch letsel. Lichamelijk letsel is echter de meest voorkomende oorzaak van een smartengeld uitkering. Smartengeld is dus geen schade, maar een vergoeding voor schade. De wet biedt naast recht op smartengeld voor geleden fysieke en/of psychische schade ook de mogelijkheid tot het krijgen van smartengeld bij:

  • Schending van de eer of goede naam van een persoon;
  • Een (andere) aantasting in de persoon;
  • Doelbewust toegebrachte schade;
  • Aantasting van de nagedachtenis van een overledene.

Smartengeld voor dierbaren

Per 1 januari 2019 is het mogelijk om een affectie-schade vergoeding te krijgen. Een beperkte kring personen krijgt hierdoor bij overlijden of ernstig letsel van een dierbare recht op een gefixeerd geldbedrag. Gezien de immateriële aard, het verlies van een dierbare is niet in geld uit te drukken en een schade vergoeding zal het verlies niet verzachten, is deze uitkering aan nabestaanden een smartengelduitkering.

Hoogte smartengeld

De volgende factoren zijn van belang voor het bepalen van de hoogte van het smartengeld:

  • de aard en ernst van het letsel (dit is de belangrijkste factor);
  • de aanwezigheid van blijvende lichamelijke beperkingen en littekens alsmede de invloed hiervan op het leven van het slachtoffer (werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding);
  • de mate van door het slachtoffer geleden pijn;
  • de duur van het herstel;
  • de mate waarin het slachtoffer zich bewust is van zijn toestand na het ongeval;
  • de leeftijd en het geslacht van het slachtoffer.

Ook de aard van de aansprakelijkheid en vertraging bij de afwikkeling van schade kunnen onder omstandigheden een rol spelen bij het bepalen van de hoogte.

Smartengeldgids

smartengeld letselschade
Smartengeld bij lichamelijk letsel en geestelijk letsel.

Door de ANWB wordt een Smartengeldgids bijgehouden. Deze database, die ook eenmaal per jaar in print versie verschijnt, geeft inzicht in de hoogte van de aanspraak op smartengeld. De ANWB-smartengeldgids wordt door professionals (o.a. advocaten, verzekeraars en rechters) gebruikt om een indicatie van de hoogte van het smartengeld te krijgen. Voor een dergelijke indicatie worden soortgelijke gevallen beoordeeld. Deze gevallen geven een indicatie. Voor deze beoordeling wordt gebruik gemaakt van de ANWB Smartengeldgids.

Tot slot

Het krijgen van een letselschadevergoeding en het vaststellen van de hoogte van smartengeld is werk voor specialisten, omdat hierbij een groot aantal factoren in samenhang beoordeeld dient te worden. In een dergelijk geval speelt ook nog dat de aansprakelijke partij, meestal een verzekeraar, een belang heeft dat tegengesteld is aan het belang van het slachtoffer. Het slachtoffer wil immers alle schade vergoed hebben, zowel materiële als immateriële schade. De aansprakelijke partij zal het te betalen bedrag zo laag mogelijk willen houden. Onze letselschade experts kunnen u bijstaan bij het berekenen van de hoogte van smartengeld en het claimen hiervan. Hebt u vragen? Wilt u weten of u aanspraak maakt op vergoeding van geleden schade? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op. Bel 0800-4455000 of gebruik onderstaand contactformulier.

U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: