Letselschade

Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten

De Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten is opgenomen in artikel 6:197 BW. De regeling beperkt de overdraagbaarheid van vorderingen op grond van risico aansprakelijkheid. Dit is bijvoorbeeld het recht op schadevergoeding bij schade veroorzaakt door minderjarigen, gebrekkige opstallen en gebrekkige producten.

De regeling is ingevoerd op 1 januari 1992. Echt tijdelijk is de regeling dus niet. Artikel 197 van boek 6 Burgerlijk Wetboek benoemt nadrukkelijk de schadevergoedingsvorderingen die niet worden overgedragen als een ander deze betaalt.

Inhoud Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten

Artikel 6:197 lid 2 BW bepaalt dat de betalende verzekeraar de vordering van het slachtoffer overneemt. De verzekeraar kan de uitbetaalde schade verhalen op de aansprakelijke partij. Deze regel gaat niet altijd op. De wet sluit de overdracht van een aantal vordering echter uit. Deze overdracht noemen we subrogatie.

Artikel 6:197 BW

Artikel 6:197 lid 2 BW bepaalt dat de rechten in de artikelen 165, 166, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 177 en 185 van boek 6 BW niet overdraagbaar zijn. Dit geldt ook voor de rechten in de afdelingen 4 van titel 6, 4 van titel 11, 1 van titel 14 en 4 van titel 19 van Boek 8. Als de verplichting om een schadevergoeding te betalen alleen op een van de bovenstaande artikelen gebaseerd kan worden, is overdracht van de vordering dus uitgesloten.

Loonschade en de Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten

Ook voor werkgevers is de regeling belangrijk. De loonregres vordering van een werkgever met loonschade is een regresvordering. De werkgever betaalt (verplicht) het loon van zijn thuis zittende werknemer door. De werkgever kan zijn schade verhalen op de aansprakelijke partij. De Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten bepaalt dat vorderingen op grond van risicoaansprakelijkheid niet overdraagbaar zijn. Dit geldt voor letselschade veroorzaakt door ondergeschikten, kinderen, gebrekkige opstallen, gebrekkige producten, etc. Werkgevers met een thuiszittende werknemer met letselschade door een van deze oorzaken hebben dus geen recht op vergoeding van loonschade.

Meerder grondslagen schadevergoeding

Er zijn in de wet veel verplichtingen opgenomen om schade te vergoeden. Soms heeft een slachtoffer meerdere gronden voor een letselschadevergoeding. In dat geval kan het slachtoffer er voor kiezen schade te vorderen op grond van een niet in de Tijdelijk regeling verhaalsrechten uitgesloten rechtsgrond.

Het is voorafgaand aan het vorderen van schade belangrijk om de gevolgen te overzien. Het slachtoffer heeft bij risico aansprakelijkheid een kleinere bewijslast. Het is daarom vaak makkelijker een schadevergoeding te krijgen. Maar een beroep op risico aansprakelijkheid heeft dus ook negatieve gevolgen zoals het uitsluiten van subrogatie van de vordering.

Buitenlands recht

Op 26 mei 2015 besliste het gerechtshof Amsterdam dat de Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten ook subrogatie op grond van buitenlands recht uitsluit. Het ging om schade na een lekkage. De verzekeraar beroept zich op overgang van een vordering op grond van een Engelse wet. De Hoge Raad besliste dat ook een overgang op grond van buitenlands recht is uitgesloten door de Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten.

Bespreek uw schadevergoeding

Zorg dat u helderheid heeft voordat u een schadevergoeding vordert. Het recht kan ingewikkeld en onoverzichtelijk zijn. Zelf schade claimen is daarom risicovol. Bovendien heeft u vaak recht op gratis juridische bijstand. Onze specialisten vertellen u graag waar u recht op heeft. Een eerste gesprek is bovendien altijd gratis. Bel 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief