Aansprakelijkheid letselschadevergoeding : de partij de schade heeft veroorzaakt dan wel daarvoor aansprakelijk is, zal de letselschade die daardoor ontstaat moeten vergoeden.

Verwondingen door een ongeval komen voor in allerlei gradaties. Grofweg begint het bij een forse kneuzing van ledematen die enkele weken aanhoudt tot vormen van zeer ernstig blijvend letsel als hersenletsel, amputatie of een dwarslaesie. Het woord letselschade zegt daarom niets over de ernst, de gevolgen of de schadevergoeding. Ook is het niet zo dat iedereen die letselschade oploopt recht heeft op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid letselschadevergoeding

Er bestaat pas aanspraak op een schadevergoeding bij letselschade door een ongeval als er ook een aansprakelijke partij is. Dat wil zeggen iemand anders moet verantwoordelijk zijn voor de verwondingen die u heeft opgelopen en de schade die daaruit voortkomt. Is er geen aansprakelijke partij, dan kunt u geen schadevergoeding vorderen.

Neem bijvoorbeeld de bestuurder die met de auto zonder een aanwijsbare oorzaak van de weg raakt en letselschade oploopt. In beginsel is de bestuurder van de auto zelf verantwoordelijk. De bestuurder draagt dan ook zijn eigen schade. Datzelfde geldt voor de werknemer die door eigen toedoen schade lijdt in de uitoefening van zijn werk. Als de werkgever heeft voldaan aan hetgeen van hem verwacht kan worden in het kader van de zorgvuldigheid en veiligheid, is er niemand aansprakelijk te stellen voor  het ontstaan van het ongeval en de schade. Kortom als er geen aansprakelijke partij is, kunt u als gedupeerde ook uw letselschade nergens claimen.

aansprakelijkheid en letselschadevergoeding
Aansprakelijkheid en letselschadevergoeding

Ook gelden er voor inzittenden weer andere regels dan de bestuurder. De inzittende/passagier wordt in de regel gezien als een schuldloze derde. Op dat hij niet achter het stuur zit en geen invloed heeft op de omstandigheden van het ongeval, is de inzittende vrij van schuld en wordt zijn schade altijd vergoed. Ook als er sprake is van een eenzijdig ongeval waarbij de bestuurder zelf een verkeersfout maakte.

Geen aansprakelijkheid, toch schadevergoeding

Natuurlijk kan het zo zijn dat u zelf een verzekering heeft gesloten die de letselschade dekt na een ongeval. Zo is er bijvoorbeeld een schadeverzekering-inzittenden. Deze vergoedt de schade die iedere inzittende lijdt door een verkeersongeval. Dit ongeacht de oorzaak van het ongeluk.

Belangrijk is ook om te weten dat juridisch schuld en aansprakelijkheid niet altijd met elkaar verbonden zijn. Zo zijn fietsers en voetgangers in het verkeer extra beschermd. Indien zij schuldig zijn aan het veroorzaken van een ongeval, dan staat dat de aansprakelijkheid van de onschuldige partij niet in de weg. Dat zelfde geldt voor de ouders van kinderen onder de 14 jaar. Zij zijn en blijven aansprakelijk voor de gedragingen van hun kinderen. Een min of meer vergelijkbare risico-aansprakelijkheid is in de wet opgenomen voor de bezitter van dieren.

Ook kan het zijn dat iemand anders een verzekering sloot (bijvoorbeeld collectief, werkgever) die aanspraak geeft op een schadevergoeding of een tegemoetkoming. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een sommenverzekering en een schadeverzekering.

Fondsen en tegemoetkoming in de schade

In een enkele situatie is de veroorzaker niet bekend of niet verzekerd. In dat geval bestaat er in Nederland een Waarborgfonds Motorrijtuigen. Dit waarborgfonds vergoedt uw letselschade als ware er een aansprakelijke partij. Het moet wel duidelijk zijn dát er een motorrijtuig betrokken was bij de aanrijding én dat u niet zelf aansprakelijk bent.

Advies bij aansprakelijkheid letselschadevergoeding

Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval, dierenbeet of medische fout, laat u dan altijd adviseren over vormen van aansprakelijkheid en de mogelijkheid die er misschien bestaat om de letselschade te verhalen. Regelmatig blijkt er een verzekering te zijn afgesloten of een regeling te bestaan die u aanspraak kan geven op een tegemoetkoming of schadevergoeding.

Bel vrijblijvend voor advies 0800 44 55 000 met onze schadeletsel advocaat en juristen aansprakelijkheid.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Ook interessant inzake aansprakelijkheid ..

  1. Aansprakelijkheid medische fout
  2. Aansprakelijkheid voor kinderen
  3. Aansprakelijkheid voor dieren
  4. Wegenverkeersweg en aansprakelijkheid