Soorten letselschade

Spierletsel

Tijdens een ongeval kan spierletsel ontstaan. Als een ander het spierletsel veroorzaakt, betaalt deze aansprakelijke partij een schadevergoeding.

Spieren maken deel uit van ons bewegingsapparaat. Letsel aan spieren zorgt vaak voor beperkingen en kosten. De kosten en beperkingen noemen we letselschade. Wij verhalen letselschade door spierletsel namens slachtoffers.

Spierletsel

We onderscheiden drie soorten spierletsel aan de hand van de ernst van het letsel en de mate van beschadiging van spiervezels:

 • Eerstegraads spierletsel: maximaal 10% van de spiervezels is beschadigd;
 • Tweedegraads spierletsel: 10 tot 50 % schade aan spiervezels;
 • Derdegraads spierletsel: meer dan 50% van de spiervezels beschadigd.

Een veelvoorkomend letsel aan spieren is een spierscheuring. Spierscheuringen ontstaan door een plotselinge overbelasting van spieren. Een spierscheur in een onderbeen, arm of bovenarm komt veel voor in sport en spelsituaties.

Alle gradaties letsel aan spieren veroorzaken een plotselinge scherpe pijn op de plek van het letsel. Andere symptomen van spierletsel en een spierscheur zijn:

 • Blauwe plekken/bloeduitstortingen;
 • Zwellingen;
 • Het rekken van de spier veroorzaakt ernstige pijn;
 • Drukken op de plek van het letsel is pijnlijk.
Spierletsel, spier scheuring schadevergoeding spierletsel, letsel aan spier, spier letsel, spierscheur

Aansprakelijkheid spierletsel

Bij letselschade bestaat recht op een schadevergoeding als een ander aansprakelijk is voor de schade. Dit betekent dat er een wettelijke plicht is om schade te vergoeden. Ieder geval beoordelen we aan de hand van de specifieke omstandigheden. Spierletsel ontstaat bijvoorbeeld bij verkeersongevallen, arbeidsongevallen en in sport en spelsituaties.

Schadevergoeding spierletsel

De letselschadevergoeding bij spierletsel verschilt per persoon. Letsel en schade zijn altijd persoonlijk. De schadevergoeding compenseert alle schade. Bij spierletsel is revalidatie vaak noodzakelijk. Bij verblijf in een revalidatiecentrum, zorgcentrum of ziekenhuis krijgt u een daggeldvergoeding. Ook kosten van fysiotherapie of ergotherapie komen voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast is er nog een groot aantal andere schadeposten. Denkl bijvoorbeeld aan schade door gemist inkomen of omzet, kosten voor hulp in de huishouding, tuin- en woningonderhoud, en reis- en parkeerkosten. Daarnaast heeft u recht op smartengeld. Dit bedrag vergoedt de immateriele schade van het ongeluk.

Omvang schade berekenen

De schade en daarmee de hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de ernst van het letsel. Ook de beperkingen van het letsel spelen een belangrijke rol. Een spierscheur in onze dominante arm veroorzaakt meer beperkingen dan een spierscheur in onze niet dominante arm. Spierletsel in de onderrug of bovenrug of een spierscheur in het onderbeen beperkt vaak de mobiliteit. Hierdoor zal meer schade ontstaan.

Hijink advocaten en letselschadespecialisten zorgen voor een vergoeding van de door u geleden schade. Onze dienstverlening is persoonlijk, betrokken en deskundig. Optreden als belangenbehartiger bij letselschade is voor ons niet alleen juridische maar ook persoonlijk. Schade regelen is belangrijk, maar belangrijker is dat uw leven weer op de rails komt.

Laat uw letselschade claimen

Het krijgen van een schadevergoeding is niet altijd makkelijk. Uw tegenpartij is meestal een verzekeraar. Verzekeraars wijzen veel schadeclaims af. Ook als de claim een goede kans heeft. Een schadevergoeding moet u afdwingen. Wij helpen mensen om te krijgen waar ze recht op hebben. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief